Wonen

Zelfstandig wonen

Het uitgangspunt van de Ambulante Begeleidings Group is dan ook “Zorgvuldig bouwen aan Zelfstandigheid en je Toekomst”

Thuis of zelfstandig wonen is voor niemand eenvoudig!! Door een psychiatrische- of verstandelijke beperking is het thuis of zelfstandig wonen zowel voor ouder als kind een zware belasting. Wonen met zorg biedt zowel begeleiding aan ouder(s) en kind in de thuissituatie. Voor (jong) volwassenen die graag zelfstandig wonen is het mogelijk om te wonen binnen een kleinschalige beschermde woonvorm of volledig zelfstandig.

Naast deze vorm van gezinsbegeleiding bieden we Ambulante woonbegeleiding aan jongeren,  jongvolwassenen en/of ouderen. Ambulante woonbegeleiding is er vanaf 18 jaar. De Ambulante Begeleidings Group bied hierin “Zorg op Maat”, dat wil zeggen dat de hulpvraag van onze cliënt voorop staat, we gaan samen op zoek naar de juiste invulling hiervan om zo goed mogelijk zelfstandig te gaan wonen.

Leven en wonen (zelfstandig wonen) is niet altijd even makkelijk, zeker niet met een lichte verstandelijke beperking, een autistische spectrum stoornis, ADHD of een niet aangeboren hersenletsel, maar met de gewenste ondersteuning maakt dit het wel mogelijk.

Ambulante woonbegeleiding is een flexibele vorm van thuisbegeleiding, de thuisbegeleiding kan zowel overdag als s ’avonds plaats vinden, op doordeweekse dagen of juist in het weekend. Ambulante begeleiding is begeleiding in de eigen omgeving, de eigen woonsituatie op de momenten dat het nodig is.

Financiële ondersteuning

Voor financiële ondersteuning roepen we de hulp in van professionals binnen onze Group die hier alles van en over weten, op zowel budget beheer, Belasting advies en bewindvoering. Zij nemen hierin alle verantwoordelijkheid.